СК "Арсенал Страхование" - Звітність
UA
Зателефонуйте мені
Відправити
 • Керівництво
 • Ліцензії
 • Структура
 • Звітність
 • Кар'єра
 • Партнери
 • Керівництво
 • Ліцензії
 • Структура

 • Звітність
 • Кар'єра
 • Партнери
 • Фінансова звітність
 • Iнформація емітента
 • Нормативні документи
 • Розкриття інформації
 • Фінансова звітність
 • Iнформація емітента

 • Нормативні документи
 • Розкриття інформації


 • Фінансова звітність

  Iнформація емітента

  Регулярна річна інформація емітента цінних паперів

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік • Аудиторські висновки

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2018 року

 • Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi за перiод з 01.01.2018 по 31.12.2018 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2017 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2016 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2015 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2014 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2013 року • Особлива інформація емітента цінних паперів

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 15.10.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 08.07.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 24.06.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 05.06.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 23.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 15.01.2019

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 20.04.2018

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 20.04.2018

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 06.09.2017

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 21.04.2017

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 21.04.2017 (рішення про припинення повноважень)

 • Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу вiд 12.09.2016

 • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента вiд 15.01.2016

 • Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій вiд 09.12.2015. • Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (19.04.2019)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (07.03.2019)

 • Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (29.01.2019)

 • Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства (14.03.2018)

 • Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів (20.03.2017)

 • Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (11.11.2016)

 • Позачергові Загальні збори Товариства (02.08.2016)

 • Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства (17.03.2016) • ЗВІТИ про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

 • Звіт про корпоративне управління 2018 (20.02.2019)

 • Звіт про корпоративне управління 2017 (20.02.2018)

 • Звіт про корпоративне управління 2016 (20.02.2017)

 • Звіт про корпоративне управління 2015 (20.02.2016)

 • Звіт про корпоративне управління 2014 (20.02.2015) • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій


  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.04.2018р.) –180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.04.2018р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 11.02.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 11.02.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.


  Нормативні документи

 • Закон України: "Про страхування"

 • Постанова КМУ: "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками"

 • Закон України: " Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" • Розкриття інформації

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв (19.04.2019)

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв (15.02.2019)

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Інформація про Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал Страхування", згідно ч. 4 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 • Інформація про Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал Страхування", згідно ч. 4 ст. 121 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 • Інформація про Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал Страхування", згідно ч. 4 ст. 121 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» за 2016 рік (11.01.2016 р.)

 • Інформація про Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал Страхування", згідно ч. 4 ст. 121 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (07.12.2015 р.)

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Накази

 • Наказ Про скасування довiреностi

 • Звіт про управління

 • Звіт про управління •