СК "Арсенал Страхование" - Політика конфіденційності
  UA  
 • UA
 • RU
 • EN
 • Зателефонуйте мені
  Відправити


  Політика конфіденційності  Приватна особа (далі – Клієнт), користуючись сайтом або додатком Арсенал Страхування (далі – «Сайт або Додаток») ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ (далі – «Компанія»), усвідомлює і надає повну письмову згоду (в тому числі й електронну) на збір, зберігання і обробку Компанією своїх персональних даних, зокрема: прізвища, ім’я, по-батькові, дати та місця народження, громадянства, статі, віку, місця проживання (фактичного та адреси реєстрації місця проживання), номерів засобів зв’язку, у тому числі: номеру телефону/факсу (в тому числі робочого, мобільного, номеру телефону за адресою реєстрації місця проживання або фактичного проживання), адреси електронної пошти, даних паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує особу Клієнта/паспортних даних або даних іншого документа, що посвідчує особу Клієнта (в тому числі серії, номеру, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, а також всієї іншої інформації, зазначеної в такому/таких документі(-ах)), ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки, сімейного стану, рівня освіти, спеціальності/професії, трудової діяльності (в тому числі, місця роботи, посади, стажу та досвіду роботи), соціального та майнового стану, рівня доходів, фотографій, інформацію про Клієнта як про фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, та/або як представника іншої особи, даних свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця.

  Клієнт зобов'язується повідомляти в письмовій формі Компанію при бажанні виключити свої персональні дані з баз даних Сайту або Додатку.

  Клієнт не має права використовувати Сайт, Додаток та інші сервіси Компанії, у випадку незгоди з умовами даної Політики.

  Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, яка отримана Компанією в результаті користування Клієнтом Сайту або Додатку, іншими сервісами та/або заповнення будь-яких форм, в тому числі і з персональними даними Клієнтів, здійснюється Компанією відповідно до законодавства України, норм міжнародного права.

  При користуванні Сайтом, Додатком та/або оформленні страхових продуктів, персональні дані можуть передаватися таким третім особам як: страхові компанії та страхові посередники, системи зі збору статистики відвідувань Сайту або Додатку, банківські установи, НБУ, сервіси з надання даних з відкритих державних реєстрів, тощо.

  При користуванні Сайтом або Додатком автоматично зберігаються, обробляються та використовуються дані Клієнта, що не відносяться до персональних, наприклад: IP-адреса Клієнта, дані про місцезнаходження Клієнта, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп'ютера Клієнта, наявність або відсутність у комп'ютері Клієнта конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Cookie, а також статистична інформація про активність Клієнта.

  Доступ до особистої інформації користувача здійснюється через систему авторизації з логіном і паролем. Клієнт зобов'язується самостійно забезпечити збереження авторизаційних даних, ні в якому разі не розголошувати їх третім особам. Будь-які зміни особистої інформації, внесені за допомогою авторизаційних даних, будуть вважатися здійсненими особисто користувачем.