Повідомлення про виникнення особливої інформації

20.10.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 33908322

3. Місцезнаходження: 03056 місто Київ, вул. Борщагівська, буд. 154

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 502 67 37, (044) 502 67 30

5. Електронна поштова адреса: [email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.arsenal-strahovanie.com

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення

Повiдомляємо, що 07 грудня 2015 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" для повiдомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв станом на 04 грудня 2015 року, згiдно якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: - розмiр пакету акцiй фiзичної особи збiльшився з 0 штук акцiй (становить 0 % статутного капiталу Товариства) до 27 950 штук акцiй (становить 21,5000 % статутного капiталу Товариства).

Повiдомляємо, що 07 грудня 2015 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" для повiдомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв станом на 04 грудня 2015 року, згiдно якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: - розмiр пакету акцiй ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС - ЕСКОРТ", місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 70, оф. 30, код за ЄДРПОУ 31737033, зменьшився з 74 172 штук акцiй (становить 57,0554 % статутного капiталу Товариства) до 48 087 штук акцiй (становить 36,9900 % статутного капiталу Товариства).

Повiдомляємо, що 07 грудня 2015 року вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" для повiдомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв станом на 04 грудня 2015 року, згiдно якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: - розмiр пакету акцiй ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА АКТИВБАЛАНС", місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41-А , код за ЄДРПОУ 34408387, зменьшився з 31478 штук акцiй (становить 24,2138 % статутного капiталу Товариства) до 22 750 штук акцiй (становить 17,5000 % статутного капiталу Товариства).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління Авдєєв С.О.

Останні публікації
про все