Інформаційне повідомлення

10.09.2015
Інформаційне повідомлення

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», повідомляє, що на час проведення антитерористичної операції в Донецькій області, з метою переміщення представництва Товариства з населеного пункту (м.Донецьк), на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (тимчасово неконтрольована територія), у населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі; з метою запобігання небезпеки життю і здоров’ю співробітників Донецької Дирекції, Страхувальників, застрахованих осіб, тимчасовим місцем розташування Донецької дирекції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» є: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Харлампієвська, 17/25.

Враховуючи рекомендації Мінсоцполітики України, в разі відсутності на робочому місці (за тимчасовим місцем розташування Донецької дирекції), співробітників Донецької дирекції, Товариство враховує складність переміщення осіб в зоні АТО (відповідно до «Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей»), небезпеку для життя і здоров’я співробітників, яка існує в зоні проведення антитерористичної операції і може додатково виникнути у зв’язку з переміщенням з місця перебування до тимчасового місця розташування Донецької дирекції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», а тому повідомляє, що за співробітниками Донецької дирекції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», у разі їх невиходу на роботу, у будь-якому разі зберігаються робочі місця та посади до завершення антитерористичної операції.

Відповідно до Положення про Донецьку дирекцію ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» від 24.02.2012 р., а також Наказу Голови Правління Товариства № 198-К від 09 вересня 2015 року, ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» повідомляє про призначення Коровіна Назара Валерійовича Генеральним Директором Донецької дирекції ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», з наділенням його повноваженнями, визначеними для цієї посади Положенням про Донецьку дирекцію ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».

Керуючись статтею 249 Цивільного кодексу України та Наказом Голови правління товариства за № 36 від 09 вересня 2015 року, ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» повідомляє про скасування:

- довіреності від 05 січня 2015 року за № 050115-05, видану без права передоручення директору Донецької дирекції Водолазькому Владиславу Анатолійовичу для виконання таких функцій: дій від імені та в інтересах Товариства щодо підписання договорів страхування (страхових полісів) у межах лімітів:

Вид страхування

Ліміт максимальної страхової суми на один об'єкт, грн.

1.

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

1 000 000,00

2.

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту

500 000,00

3.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

У відповідності з чинним законодавством, що регламентує цей вид страхування

Останні публікації
про все