СК "Арсенал Страхование" - Отчетность
  RU  
 • UA
 • RU
 • EN
 • Позвоните мне
  Отправить
 • Руководство
 • Лицензии
 • Структура
 • Отчетность
 • Карьера
 • Партнеры
 • Руководство
 • Лицензии
 • Структура

 • Отчетность
 • Карьера
 • Партнеры
 • Финансовая отчетность
 • Информация эмитента
 • Нормативные документы
 • Раскрытие информации
 • Финансовая отчетность
 • Информация эмитента

 • Нормативные документы
 • Раскрытие информации


 • Финансовая отчетность

  Информация эмитента

  Регулярна річна інформація емітента цінних паперів

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік в машиночитальному форматі

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік • Аудиторські висновки

 • Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2019 року

 • ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
  щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
  у Звіті про корпоративне управління
  Приватного акціонерного товариства
  «Страхова компанія «Арсенал Страхування»
  за 2019 рік

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2018 року

 • Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi за перiод з 01.01.2018 по 31.12.2018 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2017 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2016 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2015 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2014 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2013 року • Особлива інформація емітента цінних паперів

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери,сертифікати фонду операцій з нерухоміст) емітента від 02.10.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 26.06.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 26.06.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 22.04.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 03.03.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.02.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 27.12.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 15.10.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 08.07.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 24.06.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 05.06.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 23.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 15.01.2019

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 20.04.2018

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 20.04.2018

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 06.09.2017

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 21.04.2017

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 21.04.2017 (рішення про припинення повноважень)

 • Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу вiд 12.09.2016

 • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента вiд 15.01.2016

 • Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій вiд 09.12.2015. • Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (01.09.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про можливість реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (10.06.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (06.04.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (19.03.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (20.01.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (19.04.2019)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (07.03.2019)

 • Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (29.01.2019)

 • Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства (14.03.2018)

 • Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів (20.03.2017)

 • Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (11.11.2016)

 • Позачергові Загальні збори Товариства (02.08.2016)

 • Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства (17.03.2016) • Звіт про корпоративне управління 2015 (20.02.2016)

 • ЗВІТИ про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

 • Звіт про корпоративне управління 2019 (28.02.2020)

 • Звіт про управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2019 рiк (28.02.2020)

 • Звіт про корпоративне управління 2018 (20.02.2019)

 • Звіт про корпоративне управління 2017 (20.02.2018)

 • Звіт про корпоративне управління 2016 (20.02.2017)

 • Звіт про корпоративне управління 2014 (20.02.2015) • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 14.09.2020 г.) - 180000 (Сто восемьдесят тысяч) штук простых именных акций.

  Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 14.09.2020 г.) - 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) штук простых именных акций.  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 22.06.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 22.06.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 20.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 20.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 29.01.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 29.01.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 11.02.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 11.02.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.04.2018р.) –180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.04.2018р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.


  Нормативные документы

 • Закон України: "Про страхування"

 • Постанова КМУ: "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками"

 • Закон України: " Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" • Раскрытие информации

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв (18.09.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв (26.06.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв (24.04.2020)

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв (22.04.2019)

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв (04.02.2020)

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв (19.04.2019)

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв (15.02.2019)

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Сборiв акцiонерiв

 • Накази

 • Наказ Про скасування довiреностi

 • Звіт про управління

 • Звіт про управління •