СК "Арсенал Страхование" - Отчетность
  RU  
 • UA
 • RU
 • EN
 • Позвоните мне
  Отправить
 • Руководство
 • Лицензии
 • Структура
 • Отчетность
 • Карьера
 • Партнеры
 • Руководство
 • Лицензии
 • Структура

 • Отчетность
 • Карьера
 • Партнеры
 • Финансовая отчетность
 • Информация эмитента
 • Нормативные документы
 • Раскрытие информации
 • Финансовая отчетность
 • Информация эмитента

 • Нормативные документы
 • Раскрытие информации


 • Финансовая отчетность

  Информация поставщика финансовых услуг
  Керуючись постановою Правління Національного банку України від 20 квітня 2022 року № 77 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39" , ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» тимчасово закриває доступ користувачів до інформації про структуру власності надавачів фінансових послуг. Доступ до вищезазначеної інформації буде поновлений протягом п’яти робочих днів із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.


  Информация эмитента

  Регулярна річна та проміжна інформація емітента цінних паперів

 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (ЕЦП)

 • Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (в машиночитальному форматі) (ЕЦП)

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (в машиночитальному форматі)
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (в машиночитальному форматі)
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
 • (ЕЦП)
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік • Аудиторські висновки

 • ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

 • ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

 • Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2020 року

 • ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2020 рік

 • Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2019 року

 • ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал Страхування» за 2019 рік

 • Отчет независимого аудитора по годовой финансовой отчетности ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ» по состоянию на 31.12.2018 года.

 • Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi за перiод з 01.01.2018 по 31.12.2018 року

 • Отчет независимого аудитора по годовой финансовой отчетности ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ» по состоянию на 31.12.2017 года.

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2016 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2015 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2014 року

 • Аудиторський висновок станом на 31.12.2013 року • Особлива інформація емітента цінних паперів

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 02.05.2023 (ЕЦП)

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 02.05.2023 (ЕЦП)

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 28.12.2022 (ЕЦП)

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 28.12.2022 (ЕЦП)

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 28.12.2022 (ЕЦП)

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 28.12.2022 (ЕЦП)

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 02.08.2021
 • (ЕЦП) (Validation_Report)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 02.08.2021
 • (ЕЦП)(Validation_Report)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 31.05.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 31.05.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 23.04.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 23.04.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 23.04.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 23.04.2021
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 03.12.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 03.12.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 02.10.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 02.10.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 26.06.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента в машиночитальному форматі вiд 26.06.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 22.04.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 03.03.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.02.2020
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 27.12.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 15.10.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 08.07.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 24.06.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 05.06.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 23.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 19.04.2019
 • (ЕЦП)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 15.01.2019

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 20.04.2018

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 20.04.2018

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 06.09.2017

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 21.04.2017

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента вiд 21.04.2017 (рішення про припинення повноважень)

 • Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу вiд 12.09.2016

 • Відомості про зміну складу посадових осіб емітента вiд 15.01.2016

 • Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій вiд 09.12.2015. • Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів

 • Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які призначені на 21 квiтня 2023 року
 • (Validation_Report)

 • Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які призначені на 15 лютого 2023 року
 • (Validation_Report)

 • Повідомлення про дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів, які призначені на 23 грудня 2022 року
 • (Validation_Report)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата проведення Зборів 30.09.2022 року)


 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (02.08.2021)
 • (Цифровий пiдпис) (Validation_Report)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (22.03.2021)
 • (Цифровий пiдпис) (Validation_Report)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (18.01.2021)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (04.12.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (01.09.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про можливість реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (10.06.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (06.04.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (19.03.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів (20.01.2020)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (19.04.2019)
 • (Цифровий пiдпис)

 • Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (07.03.2019)

 • Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (29.01.2019)

 • Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства (14.03.2018)

 • Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів (20.03.2017)

 • Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (11.11.2016)

 • Позачергові Загальні збори Товариства (02.08.2016)

 • Рiчнi загальнi збори акціонерів Товариства (17.03.2016) • БЮЛЕТЕНЬ для голосування на Загальних зборах

 • БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 квітня 2023 року (дата початку голосування 07 квітня 2023 року)(DOCX)

 • БЮЛЕТЕНЬ для голосування нана річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 квітня 2023 року (дата початку голосування 07 квітня 2023 року) (PDF)


 • БЮЛЕТЕНЬ для голосування на Позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 15 лютого 2023 року (дата початку голосування 03 лютого 2023 року)(DOCX)

 • БЮЛЕТЕНЬ для голосування на Позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 15 лютого 2023 року (дата початку голосування 03 лютого 2023 року)(PDF)


 • БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 23 грудня 2022 року (дата початку голосування 12 грудня 2022 року)(DOCX)

 • БЮЛЕТЕНЬ для голосування нана річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 23 грудня 2022 року (дата початку голосування 12 грудня 2022 року) (PDF)


 • БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 30 вересня 2022 року (дата початку голосування 16.09.2022)(DOCX)

 • БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 30 вересня 2022 року (дата початку голосування 16.09.2022)(PDF)


 • ЗВІТИ про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

 • Звіт про корпоративне управління 2022 (24.02.2022)

 • Звіт про управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2022 рiк (24.02.2022)

 • Звіт про корпоративне управління 2021 (28.02.2022)

 • Звіт про управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2021 рiк (28.02.2022)

 • Звіт про корпоративне управління 2020 (26.02.2021)

 • Звіт про управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2020 рiк (26.02.2021)

 • Звіт про корпоративне управління 2019 (28.02.2020)

 • Звіт про управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» за 2019 рiк (28.02.2020)

 • Звіт про корпоративне управління 2018 (20.02.2019)

 • Звіт про корпоративне управління 2017 (20.02.2018)

 • Звіт про корпоративне управління 2016 (20.02.2017)

 • Звіт про корпоративне управління 2015 (20.02.2016)

 • Звіт про корпоративне управління 2014 (20.02.2015) • ПОРЯДОК проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 18.04.2023 р.) - 300000 (Триста тысяч) штук простых именных акций. Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 18.04.2023 р.) - 300 000 (Триста тысяч) штук простых именных акций. (ЕЦП)


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 09.02.2023 г.) - 300000 (Триста тысяч) штук простых именных акций. Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 09.02.2023 г.) - 300 000 (Триста тысяч) штук простых именных акций ЕЦП.
  (ЕЦП)


  .

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 19.12.2022 г.) - 300000 (Триста тысяч) штук простых именных акций. Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 19.12.2022 г.) - 300 000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.
  (ЕЦП)


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 26.09.2022 г.) - 300000 (Триста тысяч) штук простых именных акций. Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 26.09.2022 г.) - 300 000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.
  (ЕЦП)  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 30.08.2021г.) - 300000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.
  Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 30.08.2021 г.) - 300 000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 19.04.2021г.) - 300000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.

  Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 19.04.2021 г.) - 300 000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 01.02.2021г.) - 300000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.

  Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 01.02.2021 г.) - 300 000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 17.12.2020 г.) - 300000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.

  Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 17.12.2020 г.) - 300 000 (Триста тысяч) штук простых именных акций.


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Согласно части 4 статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» сообщаем, что общее количество акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 14.09.2020 г.) - 180000 (Сто восемьдесят тысяч) штук простых именных акций.

  Общее количество голосующих акций Общества (по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, в частности, на 14.09.2020 г.) - 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) штук простых именных акций.


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 22.06.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 22.06.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.


  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 20.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 20.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 29.01.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 29.01.2020 р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 15.04.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 11.02.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 11.02.2019р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Уважаемый акционер!
  ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ« АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ»

  Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.04.2018р.) –180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

  Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, а саме, на 16.04.2018р.) – 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій.


  Нормативные документы

 • Закон України: "Про страхування"

 • Постанова КМУ: "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками"

 • Закон України: " Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

 • Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 №107 года.

 • Закон Украины «О защите прав потребителей» № 1024-XII от 12 мая 1991 года • Раскрытие информации

 • Протокол № 47 ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, що були проведені 21.04.2023 року

 • ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ( Додаток №1 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №2 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №3 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №4 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №5 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №6 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №7 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №8 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №9 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №10 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №11 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №12 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №13 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 21.04.2023 року) з ЕЦП

 • Протокол № 47 ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, що були проведені 21.04.2023 року з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ( Додаток №2 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що були проведені 15.02.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ( Додаток №3 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що були проведені 15.02.2023 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ( Додаток №4 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що були проведені 15.02.2023 року) з ЕЦП

 • Протокол № 46 ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, що були проведені 15.02.2023 року (ЕЦП)

 • Протокол № 46 ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, що були проведені 15.02.2023 року

 • ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ( Додаток №2 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №3 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №4 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №5 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №6 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №7 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №8 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №9 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №10 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №11 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ( Додаток №12 до Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що були проведені 23.12.2022 року) з ЕЦП

 • Протокол № 45 ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, що були проведені 23.12.2022 року

 • Протокол № 45 ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, що були проведені 23.12.2022 року з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ( Додаток №2 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що були проведені 30.09.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ( Додаток №3 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що були проведені 30.09.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ( Додаток №4 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що були проведені 30.09.2022 року) з ЕЦП

 • ПРОТОКОЛ Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ( Додаток №5 до Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що були проведені 30.09.2022 року) з ЕЦП

 • Протокол № 44 ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, що були проведені 30.09.2022 року з ЕЦП

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (03.09.2021)

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв (23.04.2021)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (05.02.2021)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (23.12.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (18.09.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (26.06.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (24.04.2020)

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв (22.04.2020)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (04.02.2020)

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв (19.04.2019)

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (15.02.2019)

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Протокол Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв

 • Накази

 • Наказ Про скасування довiреностi

 • Про скасування довіреності.
  Відповідно до ст. ст. 246-249 Цивільного кодексу України, з метою забезпечення нормальної громадської діяльності ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» і у зв’язку з виробничою необхідністю, повідомляємо про скасування довіреності від 01 лютого 2021 року за № 010221-98, виданої без права передоручення Мучичко Марії Павлівні (паспорт серії ВР 459821, виданий 18.10.2011 р. Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській обл., що зареєстрована за адресою: м. Мукачево, вул. Миру, буд. 49, кв. 4). Довіреність скасовано з 11 лютого 2021 року. •